Обавјештење

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-5/17

Датум: 15.02.2018.године

 

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за пословни објекат за производњу минералне воде и других флашираних вода у мјесту Пазаље, инвеститора д.о.о.“Стоглав“ Пазаље, општина Рудо

Дана 29.11.2017.године, инвеститор д.о.о „Стоглав“ Пазаље, општина Рудо  поднио је овом органу Захтјев за издавање еколошке дозволе  за пословни објекат за производњу минералне воде и других флашираних вода у мјесту Пазаље, општина Рудо. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Унис“ д.о.о.  Источно Сарајево број: 1870/2017 од новембра  2017. године и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменуто постројење.

 

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                     Чолић Гордана, дипл.ецц.

                                                                                                                      ___________________________