Јавни конкурс

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, расписује јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката

И правна и физичка лица бирају се на период од 2 (двије) године.

Јавни конкурс