Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2018. години

Начелник општине Рудо расписује Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање из средстава буџета општине Рудо за 2018. годину.

Право на остваривање подстицаја за запошљавање у 2018. години могу остварити правна лица и предузетници.

За остваривање права на новчани подстицај за запошљавање, могу конкурисати и физичка лица која су у поступку регистрације правног лица код надлежног суда или предузетничке дјелатности код Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо (лица која могу остварити право на подстицај за запошљавање – у даљем тексту: корисници)

Укупна подстицајна средства за запошљавање за 2018. годину износе 100.000,00 КМ. Средства за ову намјену обезбиједиће се из средстава  револвинг фонда, а корисници ће остварити кроз:

  • Средства за набавку опреме и запошавање нових радника 60.000,00 KM
  • Средства за запошљавање нових радника 40.000,00 KM

Ако се средства у једној области не искористе могу се прерасподјелити у другу област, а прерасподјелу одобрава начелник Општине.

Јавни позив

Образац за пријаву