Почела исплата студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2017/2018.годину

Након што су потписани уговори о додјели студентских стипендија, дана 06.03.2018.године почела је исплата рате студентских стипендија за мјесеце јануар, фебруар и март за школску 2017/2018. годину. Студентске стипендије у текућој школској години исплаћују се у десет мјесечних рата за период јануар-октобар у износима од 80,00КМ за прву и другу годину студија, 90,00КМ за трећу и четврту годину и 100,00КМ за пету и шесту годину студија. Право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо за школску 2017/2018. годину остварила су укупно 102 студента. Износ планираних средстава из буџета општине у 2018. години за ове намјене износи укупно 87.300,00КМ.