Продужен рок за достављање пројеката у оквиру РеЛОаД пројекта

Општина Рудо и УНДП обавјештавају да је продужен је рок за предају приједлога пројеката у оквиру Јавног позива организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на западном балкану (РеЛОаД).

Нови рок за предају пројеката је 02. април  2018. године до 15.00 сати.

Апликације достављене након  наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

РеЛОаД је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/ територија Западног Балкана и то: Албанија, бивша југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*  и Србија. Пројекат је почео 1. фебруара, 2017. године и током наредне три године циљ пројекта је даље јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС)  и цивилног друштва ширењем транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС  у складу са стратешким приоритетима  и потребама становништва у заједницама.

РеЛОаД се спроводи у сљедећим јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у Босни и Херцеговини (абецедним редом): Бањалука, Бијељина, Братунац, Брод, Центар Сарајево, Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо, Соколац, Стари Град Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње, Тузла, Витез и Вогошћа.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Рудо из сљедећих приоритетних области:

  1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.1.         Пројекти који рјешавају проблем дивљих депонија и подижу свијест код становништва о штетности дивљих депонија и важности сакупљања комуналног отпада

1.2.         Пројекти усмјерени на подизање свијести о примјени енергетске ефикасности код становништва

  1. ЗАПОШЉАВАЊЕ

2.1.         Организовање основних и специјализованих обука преквалификације и доквалификације за незапослена лица у циљу подстицања развоја приватног предузетништва  и смањења броја одраслих, материјално необезбјеђених лица

2.2.         Рурални развој села у пољопривреди (сточарство, повртларство, воћарство, прикупљање и прерада шумског воћа, љековитог биља и осталих пољопривредних производа..)

  1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВСТВО

3.1.         Унапређење постојећих и развој нових услуга социјалне помоћи и заштите за угрожену старачку популацију

3.2.         Помоћ и подршка на унапређењу положаја социјално угроженог становништва

  1. КУЛТУРА И СПОРТ

4.1.         Развој нових културних и спортских садржаја за дјецу и младе

4.2.         Promocija i zaštita kulturno istorijskog naslijeđa

Финансијска средства ће бити додијељена оним организацијама цивилног друштва чији пројекти доприносе рјешавању једног или више приоритета, а који испуњавају остале услове јавног позива.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД пројекта (три године) 120.000 КМ.

УНДП задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5)  до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду мај 2018. – јануар 2019. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org, као и на wеб страници Општине Рудо www.opstinarudo.com  (РеЛОаД).

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо такође се може преузети, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: registry.ba@undp.orgprojekti@opstinarudo.com  или лично преузимањем у Општини Рудо, Канцеларија бр. 11.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД пројекат:

Oпштина Рудо

Канцеларија бр. 11

Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41

73.260 Рудо, Босна и Херцеговина

Нови рок за предају пројеката је 02. април  2018. године до 15.00 сати.