Обнова захтјева за дјечији додатак

ЈУ Центар за социјални рад Рудо информише да се право на додатак на дјецу признаје на временски период од годину дана. За остваривање права након назначеног периода, корисник је дужан обновити захтјев 30 дана прије истека периода до када се право по рјешењу признаје, што је назначено у рјешењу о признавању права.

Образац захтјева  се преузима у ЈУ Центру а у обрасцу је назначена потребна документација за обнову.