Стручна подршка у раном дјетињству

Помоћник министра за предшколско,основно и средње образовање Радмила Коцић Ћућић и начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Наташа Цвијановић разговарале су са начелником општине Рудо Ратом Рајаком, директором Основне школе „Рудо“ Наташом Тодоровић Барбарез и руководиоцем Сектора за образовање у организацији „Спасимо дјецу“ (Save the Children) Ахметом Пјаном о могућности отварања центра за рани раст и развој у Рудом.

На састанку је закључено да би отварање центра за рани раст и развој у овој општини било изузетно важно с обзиром да у Рудом не постоји ниједна предшколска установа.

Истакнуто је да би центар за рани раст и развој значајно унаприједио заштиту дјеце у раном дјетињству и обезбиједио им ефикасне услуге социјалне и здравствене заштите те адекватно образовање.

Помоћник министра за предшколско, основно и средње образовање Радмила Коцић Ћућић и начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Наташа Цвијановић посјетилe су и

Центар за рани раст и развој отворен у оквиру Предшколске установе „Чика Јова Змај“, гдje су рaзгoвaрaлe са шeфoм Oдjeљeњa зa oбрaзoвaњe Уницeфa у БиХ Сaњoм Кaбил o унапређењу области раног раста и развоја, те стварању предуслова за осигурање квалитета и укључивање сваког дјетета у васпитно-образовни систем.

Центар за рани раст и развој отворен у оквиру Предшколске установе „Чика Јова Змај“ оцијењен је као примјер добре праксе, а саговорници су се сложили да овај центар, отворен уз подршку Уницефа, може бити Ресурсни центар за рану детекцију и интервенцију у раду са дјецом са одступањима у развоју.

Мреузето са сата министарства просвјете и културе РС