Извод из привременог бирачког списка

У складу са  Планом излагања Извода из привременог Централног бирачког списка исти се на овај начин чини доступним јавности .

Бирачи који увидом у Извод из привременог бирачког списка уоче неправилности у својим личним  податцима могу извршити  исправку или допуну својих података код надлежних органа.

Захтјев за одређивање или промјену бирачке опције за расељена лица  подноси  се на образцу ПБО-1 који се може добити у Центру за бирачки списак, а крајњи рок за подношење захтјева је 24.07. 2018. године за Локалне изборе 2018. године.

Центар за бирачки списак се налази у згради општине Рудо, шалтер сала-приземље и ради сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова, контакт телефон: 058/700-081.

 

Извод из ПБС за бирачко мјесто Бијело Брдо

Извод из ПБС за бирачко мјесто Цвркоте

Извод из ПБС за бирачко мјесто Штрпци

Извод из ПБС за бирачко мјесто Увац

Извод из ПБС за бирачко мјесто Мокронози

Извод из ПБС за бирачко мјесто Миоче

Извод из ПБС за бирачко мјесто Међурјечје

Извод из ПБС за бирачко мјесто Кула

Извод из ПБС за бирачко мјесто Оскоруша

Извод из ПБС за бирачко мјесто Устибар

Извод из ПБС за бирачко мјесто Старо Рудо

Извод из ПБС за бирачко мјесто Рудо ОШ

Извод из ПБС за бирачко мјесто Рудо СШЦ

Извод из ПБС за бирачко мјесто Рудо СШЦ

Извод из ПБС за бирачко мјесто Обрвена

Извод из ПБС за бирачко мјесто Мрсово

Извод из ПБС за бирачко мјесто Гаочићи