Подшка запошљавању

У току је потписивање уговора о додјели подстицајних средстава за запошљавање, између начелника општине Рудо и предузетника са подручја општине Рудо. По Јавном позиву за додјелу подстицаја, услове позива је испунило 14 корисника.

Њима је укупно опредјељено 94.086,79 КМ и то за запошљавање нових радника 72.324, 96 КМ а за  набавку нових машина 21.761,83 КМ.

По овом Јавном позиву биће запослено укупно 16 радника различитих профила из услужне, занатске и производне дјелатности на период од годину дана.

Са овом праксом намјерава се наставити и идућих година, сходно Одлуци о подстицајима за запошљавање („Службени гласник општине Рудо“ број: 2/18).