Оглас о продаји непокретности

 Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом непокретност означену са к.ч.број 1363/3, звано велика страна (кућа и двориште)  укупне површине 500 м2, коју чине дио кућа, површине 76 м2 и дио двориште, површине 424 м2,  уписану у Посједовни лист број 350 и Зк уложак број 678 КО СП Штрпци.

Лицитација за предметну непокретност одржаће се дана 16.08.2018.године са почетком у  11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

Почетна продајна цијена непокретности из тачке I овог огласа је 19.000,00 КМ.

Оглас