Оглас о излагању на јавни увид података о непокретностима и правима на непокретностима

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – Подручна једница Рудо обавјештава грађане општине Рудо Град (Рудо, Старо Рудо и Гојава) да ће дана 28.09.2018. године почети излагање на јавни увид података о непокретноситима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије, као и посебне дијелове зграда и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Рудо Град.

Излагање ће трајати 6 мјесеци уз могућност продужења.

Излагање на јавни увид података о непокретностима и правима на непокретностима обављаће се сваким радним даном од 07-15,00 часова у радним просторијама Комисије које се налазе у Дому културе Рудо (на спрату), ул. Трг слободе бр. 1.

Оглас