Спријечен пожар већих размјера

pozarЗахваљујући брзој и ефикасној реакцији Ватрогасне једнице Рудо 28.02.2019. заустављен је пожар.

Ватрогасци су интервенисали на пожару суве траве и корова који се десио у кругу фирме „Металац“.  Доласком на лице мјеста, ватрогасна једница затекла је запаљену суву траву и коров у близини камиона у власништву ЈКП „Услуга“ Рудо, док је ватра на другом крају пријетила да се прошири на круг некадашње фабрике. Захваљујући брзој пријави и интервенцији спријечено је ширење пожара и већa материјалнa штетa.

Ватрогасна једницица Рудо апелује на грађане да приликом прољетњег чишћења воде рачуна, јер ватра врло брзо може да се прошири и угрози људе и имовину.