Обавјештење за предузетнике са сједиштем на подручју општине Рудо

Обавјештавамо предузетнике чије је сједиште радње на подручју општине Рудо, да због ванредне ситуације, могу:

  1. Захтјеве за оснивање предузетника, промјену података предузетника и престанак обављања дјелатности поднијети путем поште
  2. Захтјеве за привремени престанак  поднијети путем поште, електронске поште, телефакса уз обавезне консултације путем телефона.  

Приликом подношеља захтјева за привремени престанак, у циљу смањења административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавез да достављају увјерење из Основног суда у Вишеграду.

 

058/711-800

е-маил: poljoprivreda@opstinarudo.com