Списак привредних субјеката којима је одобрено ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних површина и пословних простора

Општина је спровела процедуру Јавног позива за ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних површина и пословних простора за мјесеце март,април и мај 2020.године привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан или ограничен услед вируса корона.

Сачињени су спискови подржаних привредних субјеката.

СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНО ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА:

 1. Т.Р. “SECOND HAND“ с.п. Савић Мара
 2. З.Р. “ТИП-ТОП“ с.п. Дарко Матић
 3. З.Р. “ПИНК ПАНТЕР“ с.п. Марија Папоњак
 4. ЗТР “НАПРЕДАК“ вл. Миленко Јовановић
 5. “ТАХИ ДЈЕЛАТНОСТ БИБЕР АМЕЛ“ Бибер Амел
 6. ЗТР “ВЕРА“ с.п. Вера Ђорда
 7. УР “АЛЕКСАНДАР“ с.п. Ацо Буква
 8. ЈП “ЋИРОВИЋ МИЛОВАН“ с.п. Милован Ћировић
 9. УР “БОЈАНИЋ“ с.п. Јагода Бојанић
 10. УР “CONTACT“ с.п. Маријана Костић
 11. СТР “СЛОГА 1“ с.п. Миодраг Костић
 12. СТУР “ДВА БРАТА“ с.п. Душко Арсић
 13. “ТАХИ ПРЕВОЗ“ Градимир Драгичевић
 14. ЗР “ТОЛЕ“ с.п. Југослав Тотић
 15. СУР “ЂУРА“ с.п. Славко Ђуровић
 16. А.М. СПОРТ Д.О.О. Бања Лука
 17. МПД-КОМШПЕД Д.О.О.
 18. ЗР “ВЕРИЦА“ с.п. Верица Јелић
 19. СТРЗ “СРКИ“ Рудо с.п. Миљана Јаковљевић
 20. “ИН ТУРС“ Д.О.О.
 21. ЗТР “ЕЛЕКТРО“ с.п. Иван Анџић
 22. УР “ЛАРИАКО“ с.п. Предраг Грубиша
 23. “GAME QUEEN“ Бања Лука
 24. “БЕТРАМ-РЕМПРОМ“ Д.О.О.
 25. “TRAYAL EKSPLO“ Д.О.О.

СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНО ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА:

 1. СТР “НОВАК“ вл. Милован Новаковић
 2. ЗР “QUINA“ вл. Слађана Станишић
 3. ЗР “ТИП-ТОП“ с.п. Дарко Матић
 4. ЗТР “ЕЛЕКТРО“ с.п. Иван Анџић
 5. СТРЗ “СРКИ“ Рудо с.п. Миљана Јаковљевић
 6. СУР “ЂУРА“ с.п. Славко Ђуровић
 7. УР “АЛЕКСАНДАР“ с.п. Александар Буква
 8. СТУР “ДВА БРАТА“ с.п. Душко Арсић
 9. УР “CONTACT“ с.п. Маријана Костић

 

Списак