Почели радови на реконструкцији дома културе у Рудом

У понедјељак 19.10.2020. године, након што су после спроведеног поступка јавне набавке потписани уговори са извођачима радова,  почели су радови на санацији крова на згради дома културе.

Радови се реализују у оквиру пројекта „Реконструкција зграде дома културе“ који је подржан у склопу наградног фонда Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), заједничког пројекта Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП у БиХ).

fotka 2

Поред санације крова, кроз пројекат је планирано да се изврши замјена комплетних електро инсталација, замјена спољне столарије, кречење просторија, те да се доврши приступна рампа за инвалидне особе и изврши набавка сценске опреме.

Пројекат је идентификован током израде Стратегије развоја општине Рудо за период 2018-2027 године а хитност за реализацију истог, почетком године исказана је од стране ЈУЦКПД „Просвјета“, која управља домом културе, након што је дошло о мањег пожара на електро инсталацијама, због дотрајалости електро мреже и повећања броја потрошача.

fotka 4

Пројектом ћемо ријешити најважније проблеме у функционисању објекта дома културе који је смјештен у центру општине Рудо, и који је централни објекат у оквиру које се одржавају све значајне манифестације и догађаји у општини Рудо.

Пројекат директно доприноси испуњењу стратешког циља 2: Побољшан квалитет друштвених садржаја и услова за живот и секторских циљева Стратегије општине Рудо: 2. Развој културе и спорта и 3. одрживо управљање ресурсима из разлога што ће бити унапређена инфраструктура за друштвени и културни садржај док ће са замјеном столарије бити унапређена и енергетска ефикасност, што ће допринијети бољем управљању ресурсима и уштеди енергије.

fotka 3

 

Укупна процијењена вриједност пројекта „Реконструкција дома културе“ без ПДВ-а је 104,805.39 КМ од чега је Влада Швајцарске преко УНДП-а осигурала 51.570,29, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске 30.000 КМ, а контрибуција Општине Рудо износи  23,235.51 КМ.