Одлука о привременом финансирању

На основу Закона о локалној самоуправи Републике Српске, Закона о буџетском систему Републике Српске и Статута општине Рудо Начелник општине Рудо доноси Одлуку о привременом финансирању Општине Рудо за период од 1. јануара до 31. марта 2021. године.

Одлука о привременом финансирању