Расписан Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Рудо

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управу Рудо број: 02-120-6/21 расписан је дана 18.01.2021.године. Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо. Пријаве по конкурсу, са потребном документацијом, могу се поднијети у року од 15 дана.

 

Јавни конкурс 

Образац пријаве1 на конкурс

Образац пријаве2 на конкурс

Образац изјаве подносиоца пријаве на конкурс