Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника” чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Програм обухвата запослена лица без обзира да ли су била пријављена на евиденцију Завода, а засновали су радни однос у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31.12.2021. године.

Јавни позив