Обавјештење за грађане општине Рудо o закључцима са састанка Штаба за ванредне ситуације одржаног дана 05.03.2021.године

Упозоравају се грађани, пољопривредници и шумски радници  да не пале ватру на недозвољеним мјестима , не остављају упаљену ватру без надзора и не уништавају природу, јер мала непажња може имати велике последице.

ПС Рудо ће у оквиру својих овлашења предузимати мјере против лица која су изазвала пожар и тиме угрозила животе  и здравље људи и причинили материјалну штету. У случају неконтролисаног ширења ватре потребно је одмах о томе обавјестити ватрогасце на број 123 или полицију на број 122.

Позивају се грађани да спаљивање корова и другог горивог материјала, приликом уређења имања, обављају само за вријеме повољних услова на површинама које могу контролисати.

Законом о заштити од пожара као једна од обавезних мјера заштите пожара(члан 18. Тачка 10) забрањено паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и предузимању свих неопходних радњи с циљем спречавања ширења ватре.

Истим законом дефинисана је новчана казна од 100 КМ до 1000 КМ за прекршај физичког лица које пали коров и други пољопривредни отпад без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и не предузме све неопходне радње у циљу спречавања ширења ватре.

Скреће се посебна пажња грађанима да су неконтролисано спаљивање корова и остављање неугашене ватре без надзора при уређењу пољоприврених имања чести узроци пожара, а с обзиром да у наредном периоду предстоји прољећно крчење и уређење пољопривредног земљишта, посебну опасност представља неконтролисано спаљивање горивог материјала у близини шумских комплекса и засада.