Јавни позив за бањску рехабилитацију у 2021 години

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 400 ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.

На јавни позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до десете категорије инвалидитета и чланови породице погинулих бораца, којима је бањска рехабилитација  неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Према пројекту бањске рехабилитације за 2021. годину се одређују 2 корисника за кориштење бањске рехабилитације са подручја општине Рудо.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе на предвиђеном обрасцу, органу управе надлежном за борачко-инвалидску  заштиту општине.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити.

Уз захтјев је потребно приложити сљедеће доказе:

  • Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ или  члана породице погинулог борца, уз  услов да је активни корисник,
  • Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,
  • Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације не старији од 6. мјесеци од дана подношење захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Право на бањску рехабилитацију у 2021. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације у протекле 3 године (корисници бањске рехабилитације у периоду од 2018. – 2020. године), као и РВИ-ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске у истом периоду (2018. – 2020. година), у складу са правилником Фонда.

Рок за достављање писменог захтјева је 15. дана од дана објављивања у дневним  новинама „ГЛАС СРПСКЕ“,  или од дана објављивања на огласној табли општине/града. Рок за подношење пријава истиче 3. маја 2021.године.

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће до 31. октобра 2021. године и одвијаће се у смјенама сваких 10 дана по унапријед утврђеним  терминима.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10 дана.

Трошкови одласка и повратка изабраних корисника, падају на терет општине Рудо.

За све додатне информације обратити се Центру за пружање услуга Општине Рудо или код референта за борачко-инвалидску заштиту  Општине Рудо  лично у канцеларији  број 5,  или путем телефона  број 058/711-360.

Јавни позив

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Јавни позиви