Одржана редовна годишња сједница Скупштине Ватрогасног друштва Рудо

Дана 15.04.2021. године у 11.00 часова у Малој сали Дома културе у Рудом одржана је шеста редовна сједница  Скупштине Ватрогасног друштва Рудо.

Скупштина је на сједници разматрала и усвојила: Записник са пете редовне сједнице Ватрогасног друштва Рудо, Извјештај о пословању за период 01.01.2020. до 31.12.2020.године, План и програм рада и финансијски план за 2021. годину, као и Одлуку о измјени Одлуке о именовању члана управног одбора Ватрогасног друштва Рудо.

Поред чланова Скупштине сједници су присуствовали, у име предлагача, испред Ватрогасног друштва Слободан  Миковић, предсједник Управног одбора и уједно и предсједник Друштва и старјешина Добровољне ватрогасно –спасилачке јединице Руду Милун Топаловић.

Сједницом је предсједавало Радно предсједништво на челу са предсједником Скупштине Ватрогасног друштва Рудо Владимиром Брадоњићем.

На почетку сједнице све присутне чланове Скупштине је поздравио старјешина Добровољне ватрогасно –спасилачке јединице Рудо Милун Топаловић и том приликом је напоменуо  да је у предходној години Добровољна ватрогасно- спасилачка јединица имала 25 пожарних интервенција, као 51 техничку интервенцију и асистенцију из дјелокруга свог рада. Такође јединица је доста радила и на спровођењу превентивних мјера заштите од пожара.

По питању техничког опремања Добровољне ватрогасно-спасилачке јединице Рудо, предходна година је била једна од најуспјешнијих од оснивања и постојања Ватрогасног друштва Рудо. Захваљујући донираним средствима Ватрогасног савеза Републике Српске, општини Рудо и Америчкој Амбасади у БиХ јединица је опремљена новом опремом и техничким средствима у укупној вредности од 334.530,91 КМ. У истој години је набављено ново ватрогасно навално комбиновано возило (камион) са комплетном опремом у вредности од 330.000,00 КМ од чега је Ватрогасни савез Републике Српске учествовао са 230.000,00 КМ уз суфинансирање општине Рудо у износу од 100.000,00 КМ. Такође Тим за подршку цивилно- војној сарадњи (ЦМСЕ) при Амбасади С.А.Д. у БиХ донирао је вредну опрему у износу од 5.557,50 КМ.