Објављене Коначне ранг листе студената-корисника права на студентску стипендију у школској 2021/2022. години

Након истека рока за рјешавање по  приговорима Комисија за додјелу студентских стипендија утврдила је Коначне ранг листе корисника права на студентске стипендије за школску 2021/2022.години.

У складу са планираним  средствима у буџету  општине Рудо за 2022.годину у износу од 95 000 КМ   право на студентску стипендију  у школској 2021/2022.години  остварило је укупно 98 студената.

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо („ Службени гласник општине Рудо“ број 11/21) увећани су износи студентских стипендија, тако да сада  према години студија  мјесечно износе:

  • прва и друга година студија 90,00КМ,
  • трећа и четврта година студија 100,00 КМ,
  • пета и шеста година студија 110,00 КМ.

Коначна ранг листа 2021-2022

ЛИСТА ДОСАДАШЊИХ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ 2020-2021