Јавни позив за бањску рехабилитацију

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања 1000 ратних војних инвалида

и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата

Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе

 

На јавни позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до десете категорије инвалидитета и чланови породице погинулих бораца, којима је бањска рехабилитација неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Према пројекту бањске рехабилитације за 2022. годину се одређују 7 корисника за кориштење бањске рехабилитације са подручја општине Рудо.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе на предвиђеном обрасцу, органу управе надлежном за борачко-инвалидску заштиту општине.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити.

 

Уз захтјев је потребно приложити сљедеће доказе:

  • Рјешење надлежног органа о статусу РВИ  или  члана ППБ са утврђеним припадајућим правима, уз услов да је активни корисник,
  • Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,
  • Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације не старији од 6. мјесеци од дана подношење захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Право на бањску рехабилитацију у 2022. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације у протекле 3 године (корисници бањске рехабилитације у периоду од 2019. – 2021. године), као и РВИ-ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске у истом периоду (2019. – 2021. година), у складу са правилником Фонда.

Рок за достављање писменог захтјева је 15. дана од дана објављивања у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ“, или од дана објављивања на огласној табли општине/града. Рок за подношење пријава истиче 8. априла 2022.године.

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће до 31. октобра 2022. године и одвијаће се у смјенама сваких 10 дана по унапријед утврђеним терминима.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10 дана.

Трошкови одласка и повратка изабраних корисника, падају на терет општине Рудо или корисника.

За све додатне информације обратити се Центру за пружање услуга Општине Рудо или код референта за борачко-инвалидску заштиту Општине Рудо лично у канцеларији број 5, или путем телефона број 058/711-360.