Рјешења о обнављању еколошке дозволе

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-1/22

Датум: 16. мај2022.године

 

На основу члана 94. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

за објекат хладљаче на Увцу

 

Дана 01.02.2022.године директор и одговорно лице ПЗ „Увац- Рудо“ п.о. поднио је захтјев овом одјељењу за обнављање еколошке дозволе за објекат хладњаче на Увцу, општина Рудо на к.ч.број 313/2 и к.ч.број 313/7, КО Штрпци, габарита 21,3 x 25,40 м.Уз захтјев, инвеститор је приложио Записник републичког еколошког инспектора којим се доказује да су извршене мјере и обавезе наложене претходним рјешењем и Изјаву одговорног лица да са даном подношења захтјева није дошло до значајних промјена које се односе на наведено постројење и активности.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

           Марић Славослав, дипл.ецц.

________________________

 Рјешење