Конкурс за пријем приправника са ВСС у Општинску управу Рудо

Начелник Општине Рудо расписао је конкурс за пријем 13 приправника са завршеном ВСС у Општинску управу Рудо. Конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 15.06.2022.године, а истог дана је објављен и на огласној табли Општине Рудо и званичној веб страници Општине Рудо. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана, односно пријаве на конкурс могу се подносити закључно са даном 30.06.2022.године.Образац пријаве на конкурс и изјаве, могу се преузети на сајту општине.

Конкурс

Пријава

Изјава