Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 8. Закона о министарским, владиним и другим  именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17, 8/17 и 8/21) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса („Службени гласник општине Рудо“ број: 13/22), Скупштина општине Рудо, р а с п и с у ј е

Јавни   конкурс

за избор и именовање директора и  чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

 

Скупштина општина Рудо расписује Јавни конкурс за избор и именовање:

  1. директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
  2. три члана Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
  3. три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,
  4. три члана Управног одбора Јавне установе за туризам и спорт Рудо и
  5. једног члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.

Јавни конкурс ће, поред сајта општине Рудо, бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“,  дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана последњег објављивања, уколико конкурс не буде објављен истовремено у свим гласилима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично, у затвореној коверти, или путем поште на адресу: Општина Рудо, Ул.Ђенерала Д.Д.Михаиловића 41, 73260 Рудо, са назнаком: Комисија за избор и именовање органа управљања у предузећима и установама чији је оснивач СО Рудо.

Текст  Јавног конкурса са општим и посебним условима, информацијама о сукобу интереса и потребној документацији можете преузети овде.