Одлука о стављању ван снаге Одлуке о проглашењу ванредне ситуације због елементарне непогоде

Ставља се ван снаге Одлука о проглашењу ванредне ситуације због елементарне непогоде настале услед обилних падавина на подручју општине Рудо, број 02-81-2/23 од 19. 01. 2023. године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли општине Рудо.

Одлука