Јавни позив

ПЗ „ Увац – Рудо “ Рудо у сарадњи са Општином Рудо расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За расподјелу и продају садница малине сорте Вилламет уз суфинансирање

Расподјела и продаја садница сорте Виламет спроводи се кроз пројекат „Успостављање матичног засада малине“, који је подржан кроз пројекат АНЦа БиХ „Одрживи економски развој и заштита животне средине подручја са природним ограничењима у БиХ“.

Предмет Јавног позива је прикупљање захтјева за расподјелу и продају садница малине сорте Вилламет уз суфинансирање по цијени од 0,25 КМ/ комад.

Право учешћа на Јавном позиву имају сви пољопривредни произвођачи са подручја Општине Рудо који се баве узгојом малине или планирају подизање нових засада све до расподјеле количине од 25.000 комада садница малине сорте Виламет.

Куповина садница по повољним условима реализује се уз суфинансирање од 80% од цијене малине од стране општине Рудо и може се остварити достављањем писаног захтјева.

Услови које кандидат треба да испуњава :

  1. Да подносиоц захтјева, физичко лице има пребивалиште на подручју Општине Рудо,
  2. Да посједује земљиште у власништву или у закуп најмање 3 године,
  3. Да нема дуговања према Општини Рудо и ПЗ „ Увац – Рудо “ .

Потребна документација :

  1. Попуњен и потписан пријавни образац – захтјев ( потписан од подносиоца захтјева ),
  2. Копија личне карте подносиоца захтјева,
  3. Доказ о посједовању земљишта ( копија посједовног листа, уговора о закупу  или потврде од АПИФ- а ).

Образац за пријаву може се преузети у просторијама Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ , слањем захтјева на адресу: ПЗ“ Увац- Рудо“ п.о., е-маил: пзувацрудо@гмаил.цом и на званичној веб страници општине Рудо: www.опстинарудо.цом.

Попуњени захтјеви са потребном документацијом се подносе у просторијама ПЗ „ Увац – Рудо сваким радним даном од 08 – 14 часова или слањем поштом на адресу: Увац 61, 73265 Увац.

Захтјев