Конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2023/2024. годину

Начелник општине Рудо расписао је конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2023/2024.годину.

Конкурс је објављен на Огласној табли, интернет страници Општине Рудо и на ТВ Рудо дана 07.11.2023. године. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса. За све додатне информације везано за расписани конкурс студенти се могу обратити у згради општине Рудо-Шалтер сала, канцеларије бр.11 и 17 или на број телефона:058/711-164 .

 

Прилози:

-Текст конкурса

-Образац пријаве на конкурс

-Образац изјаве

-Образац за студенте-примаоце стипендије.