Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2024. годину

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 24. јануара 2024. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2024. годину

Један од стратешких циљева општине Рудо је повећање степена укључености грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања и развоја локалне заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Рудо за 2024. годину, из средстава намјењених за капиталне инвестиције.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених услова и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма, подржавање развоја животне средине, културно просвјетни развој, подржавање омладине и/или жена, испуњава очекивања већег броја грађана, смањује оперативне трошкове и слично.

Приједлоге пројекта могу подносити управне организације, савјети мјесних заједница, правна и физичка лица а под условом да се односе на шири интерес локалне заједнице.

Позив за приједлог пројеката је отворен до 19.02.2024.године, до 14 часова.

Јавни позив је објављен на сајту општине Рудо, Огласној табли општине и ТВ Рудо.

Физичка лица ће подносити приједлоге пројеката Савјетима мјесних заједница, односно Предсједницима савјета мјесних заједница и све поднешене апликације морају бити овјерене печатом мјесне заједнице; док ће правна лица и управне организације предавати попуњене апликације на Инфо пулту Одсјека за пружање услуга грађанима општине Рудо.

Апликације се могу подићи на Инфо пулту Одсјека за пружање услуга грађанима општине Рудо, као и на сајту Општине Рудо.

Јавни позив

Апликација