Јавни увид

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-1/24

Датум: 05.02.2024. године

 

На основу члана 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује

 

 

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА  СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ „УВАЧКЕ БАЗЕНЕ“ Алаксандар Савић с.п. Доња Ријека

 

            Спортски објекти „Увачки базени“ Александар Савић с.п. Доња Ријека, доставио је Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо захтјев за издавање еколошке дозволе за спортске објекте: спортско-рекреативни центар, базене за купање (олимпијски и дјечији) са пратећим садржајима (спортски терени за мале спортове, ресторан-дискотека) на земљишту означеном као к.ч.број 1350/16 КО Штрпци.

Позива се јавност и заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и приложену документацију у згради општине Рудо у кацеларији број 11 сваким радним даном у периоду од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 6. марта 2024. године и у том периоду заинтересована јавност може доставити овом Одјељењу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                                                                                                 Тешевић Зоран, дипл.ецц.

                                                                                                                                                                                                                 _____________________