Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-4/24

Датум:  20. фебруар 2024. године

 

На основу члана 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује

 

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ УВАЦ, ОПШТИНА РУДО ИНВЕСТИТОРА „САС“ д.о.о. ПРИБОЈ, ОПШТИНА ЛОПАРЕ

            Дана 20.02.2024.године инвеститор „САС“ д.о.о. Прибој, општина Лопаре, доставио је Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо захтјев за издавање еколошке дозволе за изграђени објекат бензинске станице са пратећим садржајима у насељу Увац, општина Рудо.

Позива се  заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и приложену документацију у згради општине Рудо у канцеларији број 11 сваким радним даном у периоду од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 21.марта 2024. године и у том периоду заинтересована јавност може доставити овом Одјељењу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

 

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Тешевић Зоран, дипл.ецц.

                                                                                       __________________________