Заказана 24. редовна сједница Скупштине општине Рудо

Предсједник Скупштине општине Рудо, Ћировић Велибор заказао је 24. редовну сједницу Скупштине општине Рудо. Сједница Скупштине ће бити одржана у петак 06. новембра 2015. године са почетком у 10. 00 часова у малој сали Дома културе.

На сједници ће се између осталог разматрати: Информације о извршењу буџета општине за период од 01. 01.- 30. 09. 2015. и о реализацији одлука и закључака Скупштине општине рудо, Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 2015. годину, Нацрт буџета општине Рудо за 2016. годину, Одлука о комуналним накнадама и Одлука о гробљима и погребној дјелатности.

Поред наведеног на дневном реду ће бити и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о именовању сталних радних тијела Скупштине општине Рудо, о разрјешењу и именовању представника општине Рудо у заједничким кредитним одборима банака и општине Рудо и о расписивању конкурса за избор и именовање директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо као и одборничка питања и одговори.