Редовне исплате подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

podsticaji (1)

У Буџету општине Рудо за 2016. годину, за постицаје за развој пољопривредне производње, планирана су средства, у износу од 100. 000, 00 КМ.

Према изјави Драгане Јовановић, самосталног стручног сарадника за приватно предузетништво и пољопривреду, за период од 01. 01. 2016. године до 31. 08. 2016. године  укупно је исплаћено подстицаја за 250 корисника.

Исплате корисницима вршене су редовно. До сада су исплаћена новчана средства, у износу од 58.945,90 КМ. Подстицајна средства су се односила углавном на сточарску и биљну производњу, као и набавку пољопривредне механизације и опреме.

За преостали дио средстава за подстицаје, захтјеви се могу подносити до 31. 12. 2016. године, осим за  подстицаје за  житарице, за које се захтјев подносио  до 31.07.2016. године.

podsticaji (2)