Прелиминарна ранг листа за студентске стипендије

Комисија за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо, завршила је обраду пријава, које су студенти поднијели по расписаном конкурсу који је био отворен до 13.01.2017. године.

Пријаву за додјелу студентских стипендија поднијело је 49 студената са подручја општине Рудо. Комисија је, према утврђеним критеријима, сачинила прелиминарну ранг листу корисника студентских стипендија.

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту.   По приговорима рјешава Начелник општине.

Након размотрених приговора формира се коначна ранг листа, по којој ће се закључивати појединачни уговори којима ће се ближе регулисати права и обавезе између општине – даваоца стипендије и студента – примаоца стипендије.

Прелиминарна ранг листа за 2016-2017 г.

Списак досадашњих корисника стипендија