Одржана редовна Скупштина задругара ПЗ „Увац Рудо“

Дана 26.03.2017. године одржана је редовна Скупштина задругара ПЗ „Увац-Рудо“ п.о.

На Скупштини се расправљало и одлучивало о  завршном рачуну Задруге за пословну 2016. годину, након чега је већином гласова усвојен завршни финансијски извјештај.

У наставку Скупштине вођена је и дискуксија о планским активностима за 2017. годину, о откупу малине у текућој сезони, са посебним освртом на потребу да се посвети већа пажња доброј организацији откупа. На крају је закључено да је потребно од општине Рудо затражити  помоћ око организовања откупа и ангажмана других откупљивача из разлога што задруга са својим капацитетима неће моћи адекватно одговорити на количину рода која се очекује у овој сезони.

Чланови Скупштине изабрали су Аврамовић Велимира за новог предсједника, на период од 4 године.