Већа подстицајна средства за развој пољопривредне производње у 2017. години

Одборници скупштине општине Рудо су на  сједници која је одржана 08.02.2017. године усвојили Одлуку о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2017. години. Одлуком су предвиђена подстицајна средства у износу 125.000 КМ.

У поређењу са осталим општинам из Горњо- дрињске регије, од којих Фоча и Вишеград издвајају по 100.000 КМ, Чајниче 40.000 КМ, а Ново Горажде не издваја никаква подстицајна средства општина Рудо је издвојила највећи износ за развој пољопривредне производње.

Пољопривредни произвођачи подстицаје могу остварити кроз подршку сточарској производњи, биљној производњи, за основна средства и опрему у пољопривреди као и подршку у организовању пољопривредних произвођача.

Право на новчани подстицај остварују физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно сједиште на подручју општине Рудо. Пољопривредни произвођачи који путем донације обезбједе стоку, садни материјал, пољопривредне машине и опрему, а која је предмет подстицаја, немају права на подстицајна средсва.

Рокови за подношење захтјева за све врсте подстицаја су 31.12.2017. године, изузев за подношење захтјева за површине засијане житарицама, гдје се захтјеви подносе најкасније до 31.07.2017. године.

Исплата подстицајних средстава се врши директним плаћањем на текуће рачуне корисника подстицајних средстава.