Обавјештење о доношењу рјешења о еколошкој дозволи

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-4/17

Датум: 6.октобар  2017.године

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за базене за узгој пастрмке са пратећим садржајима у мјесту Бијело Брдо, општина Рудо, инвеститора Видаковић Јована

Дана 04.09.2017.године, инвеститор Видаковић Јован из Бијелог Брда, општина Рудо поднио је овом органу Захтјев за издавање еколошке дозволе за базене за узгој пастрмке са пратећим садржајима у мјесту Бијело Брдо, општина Рудо .Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Унис“ Источно Сарајево број 1360/2017 од августа 2017. године и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменуто постројење..

 

                                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                                                Чолић Гордана, дипл.ецц.