Јавни оглас о давању у закуп брода „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и пристаништима путем прикупљања писмених понуда

Општина Рудо расписује Јавни оглас ради давања под закуп брода „Водени Ћиро“ путем прикупљања писмених понуда.

Предмет закупа је брод „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и пристаништима.

Предмет закупа даје се на период од 5 година, уз могућност продужења уговора.

Закупац је дужан да, након потписивања уговора, стави брод у функцију и обавља пловидбу на лимско-дринско хидро-акумулационом језеру.

Матично пристаниште брода, за вријеме трајања закупног односа, је пристаниште „Сетихово“ Рудо, на коме је закупац дужан држати на везу брод у вријеме када исти не користи.

Рок за подношење понуда по Јавном огласу је 8 дана од дана објављивања огласа.

Оглас ће се објавити на огласној табли општине Рудо, веб страници општине Рудо и ТВ Рудо.

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

 Текст огласа