Обавјештење о обнављању еколошке дозволе

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-1/20

Датум: 09.09.2020..године

 

На основу члана 94. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за објекат бензинске станице на Увцу

подносиоца захтјева д.о.о.“Хифа Оил“ Тешањ

 

 

Дана 01.09.2020.године инвеститор д.о.о. „Хифа Оил“ Тешањ поднио је захтјев овом Одјељењу за обнављање еколошке дозволе за објекат бензинске станице  на Увцу-општина Рудо на к.ч.број 243/7 и дио к.ч. 243/1 и к.ч. број 350, уписане у Посједовни лист број 275/1, 821/2 и 494/11 КО Штрпци. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Извјештај за еколошки мониторинг 2020., урађене од стране Sistem Qualita S  д.о.о. Пале, Инспекцијски извјештај и изјаву одговорног лица којом потврђује да није дошло до промјене услова у еколошком смислу које би негативно утицале на животну средину.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

 

 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                               Чолић Гордана, дипл.ецц.

                                                                               ________________________