Јавни позив заинтересованим лицима за непосредну погодбу задавање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо

Начелник општинеРудо, расписује Јавни позив заинтересованим лицима за непосредну погодбу задавање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо.

Општина Рудо са сједиштем у Рудом, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, даје под закуп путем непосредне погодбе пословне просторе у привреди у приземљу зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђене на земљишту означеном са к.ч.број 242, уписане у Лист непокретностиброј 494 КО Штрпции то:

-пословни простор у површини од 18,36 м2;

-пословни простор у површиниод 41.18 м2.

Рок за подношење пријава за учешће је 5 дана од дана објављивања огласа.

Јавни позив