Јавни оглас о давању у закуп пословног простора у власништву Oпштине

Општина Рудо даје под закуп путем прикупљања писмених понуда пословни простор у привреди, укупне површине 60 м2,  који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде у улици Вожда Карађорђа Петровића број 11, саграђен на земљишту означеном са к.ч.број 458/2 и уписан у Лист непокретности број 32 КО Рудо град.

Јавни оглас