Javni oglas o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine

Opština Rudo daje pod zakup putem prikupljanja pismenih ponuda poslovni prostor u privredi, ukupne površine 60 m2,  koji se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ulici Vožda Karađorđa Petrovića broj 11, sagrađen na zemljištu označenom sa k.č.broj 458/2 i upisan u List nepokretnosti broj 32 KO Rudo grad.

Javni oglas