Позив на 6. сједницу СО-е Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО
Број: 01-013-51/13.
Датум: 07.06.2013.год.

 

На основу члана  21. 61. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број: 3/13-пречишћени текст), заказујем шесту радну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 12.06.2013 године (сриједа) са почетком у 10,00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање Записника са пете редовне сједнице Скупштине општине Рудо
 2. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.- 31.03.2013.године.
 3. Информација о Плану рада шумског газдинства „Панос“Вишеград за 2013.годину и стању шума на територији општине Рудо.
 4. Информација о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо.
 5. Информација о раду Ветеринарске службе на територији општине Рудо, и здравственом и бројном стању сточног фонда.
 6. План учешћа спортиста на 49. МОСИ.
 7. Информација о раду градске зелене пијаце и сточне пијаце и промету пољопривредних производа и стоке на територији општине Рудо.
 8. Информација о стању у области спорта, физичке културе и опште културно-просвјетне дјелатности.
 9. Информација о снабдјевености и квалитету воде за пиће на територији општине Рудо.
 10. Информација о снабдјевености електричном енергијом и стање електричне мреже на територији општине Рудо.
 11. Информација о техничко-материјалном стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији општине Рудо.
 12. Информација о заштити животне средине, стању зелених површина,паркова и депонија за смеће.
 13. Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама,
 14. Одлука о накнадама предсједницима савјета мјесних заједница,
 15. Одлука о именовању Пописне комисије локалне самоуправе Рудо,
 16.  Давање сагласности на Листу спомен обиљежја из ослободилачких ратова
 17. Именовање чланова комисије за испитивање стања око додјеле кредита за подстицај развоја
 18. Нацрт Одлуке о начину држања домаћих животиња
 19. Одлука о измјени одлуке о одобравању кредита из средстава буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац – Рудо“ са п.о. Рудо за подстицај економског развоја,
 20. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Савјета за израду Просторног плана општине Рудо
 21. Одлука о одобравању једнократне помоћи Тодоровић Милораду,
 22. Одлука о расписивању конкурса за именовање директора ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо
 23. Мишљење Скупштине о поднесеном захтјеву за додјелу концесије за изградњу МХЕ „Радојна П-1А“
 24. Одлука о начину и условима продаје непокретности у мјесту Долови
 25. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,

 

Материјал  по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачке 15 и 19 за које ће бити достављен на почетку сједнице. Део материјала за тачку 3 достављен је уз позив на пету редовну сједницу.

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

 

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.