Подстицаји и ове године

Општина Рудо и ове године значајним финансијским средствима подстиче пољопривредну производњу на подручју општине.У Буџету општине за 2013.годину , за ове намјене , планирана су средства у износу од  75 000 КМ.Према Одлуци о подстицајима за развој пољопривредне производње  , подстицајна средства додјељују се за:

– развој сточарске производње(узгој приплодних јуница, набавку музних грла,вјештачко осјемењавање,производњу млијека,тов јунади,узгој супрасних назимица,оваца-коза, товних пилади,кока носиља,узгој пчела.)

-биљну производњу у ратарству и воћарству( узгој стрних и озимих жита , ароматичног и љековитог биља,стакленичку и пластеничку производњу , заснивање засада јагодичастог, јабучастог и коштуњавог воћа, премије за производњу малине и шљиве)

-инвестиције у основна средства и опрему у пољопривреди(набавка нове механизације, машина и опреме)

-подршка организовању пољопривредних произвођача.

До сада је  поднијето је 259 захтјева , од тога је реализовано 156 (18 094 КМ).

Заинтересована лица могу подијети захтјев за подстицаје до краја 2013,године и остварити право на подстицај, уколико испуне услове предвиђене Одлуком о подстицајима за развој пољопривредне производње  (Службени гласник општине Рудо бр.4/13)