Обавјештење

Пописна комисија локалне самоуправе

  Р У Д О

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се сви кандидати који су се пријавили заопштинске инструкторе и пописиваче за спровођење пописа становништва за подручје општине Рудо да је дана 26.08.2013. године објављена финална листа кандидата који су ушли у ужи избор за инструкторе пописиваче.

Финална листа кандидата је објављена на огласној табли и шалтер сали општине Рудо.

 

Сви кандидати који се налазе на финалној листи и тиме ушли у ужи избор за општинске инструкторе – пописиваче дужни су да у периоду 26. – 30. августа 2013. године Пописној комисији општине Рудо поднесу копију следећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): личне карте, дипломе, увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост), индекса (за студенте), доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

 

Сви кандидати који у наведеном року не доставе наведене документе биће елиминисани са финалне листе.