Заказана сједница Скупштине општине Рудо

 

Заказана је седма редовна сједница Скупштине општине Рудо, која ће се одржати дана 13.08.2013.године у 10,00 часова у малој сали Дома културе Рудо.

Према ријечима предсједника Скупштине Велибора Ћировића, за сједницу је припремљен приједлог дневног реда од тринаест тачака, између којих је најзначајнија усвајање нацрта Просторног плана општине Рудо и његово стављање на јавну расправу. Према дугогодишњој пракси, Скупштина општине Рудо није заказивала редовне сједнице у јулу и августу мјесецу али се ове године одступило од ове праксе управо због Просторног плана општине Рудо, како би се убрзале активности на његовој изради и како би општина Рудо што прије добила овај значајан плански документ.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

Број: 01-013-74/13.

Датум: 06.08.2013.год.

На основу члана  21. 61. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број: 3/13-пречишћени текст), заказујем седму радну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 13.08.2013 године (уторак) са почетком у 10,00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Усвајање Записника са шесте редовне сједнице Скупштине општине Рудо,
 2. Усвајање Записника са прве варедне сједнице Скупштине општине Рудо,
 3. Одлука о утврђивању нацрта Просторног плана општине Рудо,
 4. Одлука о братимљењу општине Рудо са општином Зубин Поток,
 5. Именовање чланова Савјета за безбједност саобраћаја општине Рудо,
 6. Именовање чланова Комисије за праћење намјенског утрошка подстицајних средстава за развој пољопривредне производње,
 7. Разрјешење чланова Комисије за избор органа  органа управљања и руковођења у предузећима и установама чији је оснивач општина Рудо,
 8. Именовање чланова Комисије за избор органа  органа управљања и руковођења у предузећима и установама чији је оснивач општина Рудо,
 9. Извјештај о куповини хладњаче, пратеће опреме, земљишта и објеката,
 10. Одлука о давању на коришћење дијела хладњаче и пратећих објеката
 11. Одлука о накнадама члановима надзорних и управних одбора у предузећима и установама чији је оснивач општина Рудо
 12. Одлука о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступцима намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице
 13. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,

Материјал  по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачке 7 и 8   за које ће бити достављен на почетку сједнице.

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Велибор Ћировић