Јавни увид просторног плана општине Рудо

MREZA NASELJA A3-Model

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА  РУДО

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

Број: 03-363- 4 /12

Датум: 06.09. 2013.год.

На основу члана 192. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. Гласник Р.С. број 40/13), а у вези са чланом 38. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. Гласник Р.С. број 55/10)  Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РУДО

-НАЦРТ  ПЛАНА-

    Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо  излаже Нацрт Просторног плана општине Рудо  на јавни увид који ће се одржати од  9. септембра  до 8. октобра  2013. године у трајању од 30 дана.

Нацрт Просторног плана општине Рудо  биће изложен  у „Свечаној Сали“  Дома културе у Рудом  ,  сваког радног дана од  10 до 16 сати .

Увид у текстуални дио  ,карте стања  као и планиране карте  Нацрта плана могуће је извршити овде   . 

Заинтересована физичка и правна лица, за вријеме трајања јавног увида, могу доставити  примједбе, приједлоге  и сугестије на изложени Нацрт плана,  на лицу мјеста у књигу примједби или   искључиво у писаном облику  на адресу Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове  општине Рудо.

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити  у  Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Драган  Павловић

 

__________________