Све мањи број ученика у школама

SKOLA za monografiju

Према информацијама , које су директори  школа, са подручју општине,  доставили  одборницима Скупштине општине Рудо, број ученика уписаних у новој школској години је мањи или  је исти као  претходне године.

У  Основној школи Рудо , нову школску годину похађаће 233 ученика , уписана од првог до деветог разреда.У  први разред у у овој школи  уписано је  само 27 ученика.

Основна школа Штрпца , у овој школској години има уписаних 242 ученика. Ова школа  има шест подручних школа –Штрпца (95), Миоче (84),Оскоруша (5),Увац (20), Будимлија (27), и Мокронози (11), У двије подручне школе (Увац  и Оскоруша ) ове године није уписан ни један нови ученик. Укупно је  уписано  у први разред, ове школе,  21 дјете .

У  ЈУ  „Средњошколки центар“ Рудо , гимназију похађа 69 ученика, на смјеру машински техничар је 34 ученика, , техничара друмског саобраћаја има 45 и возача моторних возила 30.У односу на прошлу годину  ово је смањење броја ученика са прошлогодишњих 197 на 178.