Девета редовна сједница СО-е Рудо

У уторак 12.11. 2013. године, са почетком у 10, 00 часова, одржаће се девета редовна сједница Скупштине општине Рудо.
За сједницу је предложен следећи:
Д Н Е В Н И   Р Е Д
1. Усвајање Записника са осме редовне сједнице Скупштине општине Рудо,
2. Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за период 01. 01. – 30. 09. 2013. године,
3. Приједлог нацрта Ребаланса буџета општине Рудо за 2013.годину,
4. Информација о рјешавању управних предмета,
5. Информација о спровођењу законских и других прописа из области заштите бораца, РВИ и породица погинулих бораца,
6. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подручна јединица Рудо,
7. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању чланова Форума за безбједност,
8. Извјештај о раду Комисије за преиспитивање додјеле општинских развојних кредита,
9. Приједлог Одлуке о повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда,
10. Приједлог Одлуке о формирању штаба за варедне ситуације,
11. Приједлог Одлуке о одобравању средстава за санацију и реконструкцију пута Омарине – Цвркоте,
12. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско – предузетничким радњама на подручју општине Рудо,
13. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје непокретности,
14. Приједлог Закључка о изради пречишћеног текста одлука,
15. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,
Материјал по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу.
Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.
                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                                Скупштине општине Рудо
                                                                                                                           Велибор Ћировић